+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Sudjelovanje na seminaru “Razvojne politike u kontekstu pridruživanja EU- Programi, projekti, fondovi”

U sklopu projekta “Podrška reformama u Bosni i Hercegovini”  Vanjskopolitička inicijativa BH u suradnji s Vladom Hercegbosanske županije organizirala je seminar na temu “Razvojne politike u kontekstu pridruživanja EU- Programi, projekti, fondovi” s naglaskom na regionalni i ruralni razvoj. Na poziv organizatora na seminaru je sudjelovala Agencija za lokalni razvoj Prozor- Rama. Dvodnevni seminar održan je u Livnu 13. i 14.2.2017. Program radionice odnosio se na EU politiku ruralnog i regionalnog razvoja. Na primjeru Republike Hrvatske kroz strateške i programske dokumente, fondove, projekte i alate prikazan je pretpristupni put prema europskim integracijama. Cilj seminara bio je kroz niz predavanja i radionica približiti sudionicima mogućnosti regionalnih i lokalnih zajednica u procesu pridruženja Bosne i Hercegovine EU.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti