+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

LEAP – Lokalno ekološki akcijski plan

LEAP – LokalRama  – jedan od projekata u 2016 godini koji Agencija namjerava realizirati jeste izrada Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša općine Prozor –Rama (LEAP). Naime, Agencija je na javnom natječaju dala najprihvatljiviju ponudu, te je odabrana od strane Općine kao realizator izrade LEAP-a.

LEAPLokalno akcijski plan zaštite okoliša

5