+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Objava Javnog poziva – Transfer za okoliš za 2019.godinu

Javni poziv za odabir korisnika sredstava .Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni
plan Strategije okoliša” za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u
Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opis programa: Podrška projektima za unapređenje rada Regionalnih centara za
upravljane otpadom iii Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM :
najniži iznos je 20.000 KM. a najviši iznos je 200.000 KM. od čega maksimalno 10% na
administrativne troškove
Korisnici sredstava: Privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje
otpadom.

PROGRAM 2. Sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim
otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica,
zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda.

Raspoloživa sredstva 300.000 KM :
najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na
administrativne troškove.

Korisnici sredstava: Općine FBiH.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti