+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju
prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su
registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i
koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele
sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruženja koja njeguju
kulturnu tradiciju duže od 3 godine.

Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na web stranici Vlade HNK: www.vladahnz-
k.ba i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK:
www.monkshnk.gov.ba.
Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv
iz oblasti kulture“, dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića br. 3.
88000 Mostar
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti