+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i znanosti u 2020. godini

U Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu odobrena su sredstva za financiranje/sufinanciranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa iz oblasti obrazovanja i znanosti za 2020. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba

Zahtjev za financiranje/sufinanciranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                         

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  13. 3. 2020. godine.

Zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, znanstvene i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti primorano putem nadležnih organa poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za financiranje/sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Proračunom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  10/20).

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za 2020 godinu.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti
Uskrsna čestitka
29.03.2018.